BoschSpoor, Advies & Coaching biedt:

Filosofie
BoschSpoor is het adviesbureau van Roel van den Bosch. Zijn filosofie is: Een adviseur is dienstverlenend. Hij neemt niet het werk over, maar helpt en ondersteunt de mensen in de organisatie. Alleen door de ervaring van het zelf doen leert de organisatie. Met ondersteuning door een ervaren adviseur wordt enerzijds snel resultaat bereikt en is anderzijds het blijvend effect groter.

Werkveld
Het werkveld van BoschSpoor ligt binnen de brede driehoek Overheid – Vervoerder – Infrabeheerder. De adviezen zijn vooral gericht op management, organisatie en technische processen binnen deze driehoek. Kennis en ervaring is opgedaan met de HogeSnelheidlijn, Hoofdspoor, Lokaalspoor (inclusief tram en metro) en bijzonder spoor.

Adviesdiensten
De adviesdiensten worden aangeboden ‘van ballastbed tot directiekamer’. Het advies kan bestaan uit het ontwikkelen en implementeren van een beleidsvisie, contractvorming, onafhankelijk oordeel op kostenraming of projectopzet, toetsing aan bestaande wet- en regelgeving, conflictbemiddeling.

Coaching en opleiding
Overdracht van kennis en ervaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het advieswerk. Ook op individuele basis biedt Roel van den Bosch begeleiding aan om al lerende ervaring op te doen of met een externe blik processen vlot te trekken.

Privacy Statement van Boschspoor