CV

Ervaring
Na zijn studie civiele techniek heeft Roel van den Bosch (1952) jarenlang ervaring opgedaan in technische- en managementfuncties, waardoor hij als adviseur beschikt over kennis van ‘ballastbed tot directiekamer’. Hij heeft gedegen kennis van de instandhoudingprocessen en de interfaces tussen infrastructuur, exploitatie en materieel. Roel heeft ruime ervaring in het werken in een complexe omgeving en met gevoelige vraagstukken met opdrachtgevers en -opdrachtnemers met soms zelfs tegenstrijdige belangen. Hij kan goed werken in een multidisciplinair team, heeft ervaring in veranderprocessen, is op de hoogte van Europese en nationale wet- en regelgeving en is een ervaren onderzoeker bij spoorwegongevallen.

Roel van den Bosch is deskundig, onafhankelijk, integer en werkt binnen vooraf afgesproken kaders. Zijn adviezen zijn kort en bondig, praktisch toepasbaar en waar nodig vertaald naar de doelgroep van de opdrachtgever. Hij beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk in de spoorbranche, zoals infrabeheerders, aannemerij, industrie en hieraan gerelateerde instellingen zoals ministeries, gemeenten, provincies en toezichthouders.

Loopbaan
Roel van den Bosch is sinds eind 2009 als zelfstandig adviseur werkzaam vanuit zijn bedrijf BoschSpoor, Advies & Coaching. Daarvoor is hij als Principal Consultant strategisch management vanaf september 2001 verbonden geweest aan AEA Technology Rail (later bekend onder de naam DeltaRail, Plurel en Dekra rail).
 
Van 1980 tot medio 2001 heeft hij verschillende functies vervuld binnen de infrastructuur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij heeft zitting gehad in diverse nationale en internationale werkgroepen en commissies. Na de opsplitsing van het NS-concern in 1994 is hij als Regio Directeur Zuid in dienst bij Railinfrabeheer (thans ProRail) gekomen. In 1998 is hij in de centrale directie benoemd als Directeur Beheer & Instandhouding.

Roel van den Bosch heeft zijn opleiding genoten aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie Spoorwegbouw (1978). Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de RET, afdeling Weg en Werken (Metro). Na zijn afstuderen is hij een korte periode als projectleider bij een aannemersbedrijf werkzaam geweest.

Een uitgebreider CV is op verzoek beschikbaar.