Adviesdiensten

De adviesdiensten worden aangeboden ‘van ballastbed tot directiekamer’. Het advies kan bestaan uit het ontwikkelen en implementeren van een beleidsvisie, contractvorming, onafhankelijk oordeel op kostenraming of projectopzet, toetsing aan bestaande wet- en regelgeving, conflictbemiddeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, toetsen van een beheerplan, veiligheidsassessment. Zij kunnen een technische en/of organisatorische achtergrond hebben op het gebied van de spoorweg infrastructuur, de spoorwegveiligheid, de interactie tussen infrastructuur, materieel, exploitatie, concessie & contracten alsmede de geldende wet- en regelgeving.

Voorbeelden van uitgevoerde adviesdiensten
– opstellen van een Strategische Beheervisie;
– opstellen van een programma van eisen voor Beheer en Onderhoud;
– opstellen van een contract Beheer en Onderhoud;

– opstellen van stuurgrootheden (KPI’s)
– opstellen van voortgangsrapportages;
– opstellen van een beheerplan;
– structureren van een meerjarenplan;

– implementatie van een beheerplan in de organisatie;
– onafhankelijke beoordeling van rapportages, plannen van aanpak, programma van eisen, kostenramingen;
– second opinion op contractdocumenten;
– validatie van een gerealiseerd project aan de hand van een programma van eisen;

– onafhankelijk oordeel en advies bij conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
– onafhankelijke veiligheidstoetsing van Safety Cases (Independent Safety Assessment);
– onafhankelijke deskundige bij veiligheids- en ongevalsonderzoekingen;
– onafhankelijk rapport over besluitvormingsprocessen.

Lidmaatschap
BoschSpoor is lid van het ZP-netwerk van Railforum