Coaching

Persoonlijke begeleiding
Overdracht van kennis en ervaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het advieswerk. Ook op individuele basis biedt Roel van den Bosch begeleiding aan om al lerende ervaring op te doen, als onafhankelijk klankbord bij een individueel opleidingstraject of om met een externe blik processen vlot te trekken. Wanneer een organisatie en/of het werkveld ingrijpend wordt aangepast, moeten de betrokkenen inzicht krijgen in hun nieuwe rol en de nieuwe verhoudingen binnen het werkveld. BoschSpoor biedt de mogelijkheid om middels een simulatiespel dit inzicht te verwerven en de kernwaarden eigen te maken.

Opleiding
De wet- en regelgeving in Nederland is – mede onder invloed van Europese Regelgeving – de laatste jaren aan ingrijpende wijzigingen onderhevig. Dit leidt tot nieuwe taken, nieuwe rollen en nieuwe spelers in het veld. Roel van den Bosch heeft samen met Max van Asch van Wijck module ontwikkeld gericht op de nieuwe wetgeving. Daarnaast hebben zij een post-HBO-opleiding ontwikkeld voor mensen, die al binnen de spoorwereld werkzaam zijn. De opleiding is gericht op de keten Opdrachtgever – Infrabeheerder – Ontwerper – Uitvoerder en heeft betrekking op alle fasen van Planvorming tot en met Beheer & Exploitatie.

Afstuderen
Roel van den Bosch heeft verschillende studenten begeleid en is betrokken geweest als extern deskundige bij het afstuderen.

Informatie over het spoor of werken bij het spoor
In samenwerking met (leden van) Railforum is een spreekbeurtpakket, speciaal voor de groepen 5 tot en met 8 ontwikkeld. Ook voor hen, die graag in de Openbaar Vervoer sector willen werken is er uitgebreide informatie verzameld over mogelijkheden en gewenste vooropleiding. Klik [HIER] voor de website “Alles over het spoor”.