Samenwerking

Samenwerking
Een goed advies is voor een opdrachtgever heel belangrijk. Roel van den Bosch beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundige adviseurs. Wanneer dit voor een goed verloop van een opdracht noodzakelijk is, kan hij – uiteraard in overleg met de opdrachtgever – een beroep doen op dit netwerk.

Innovatieve Samenwerking
Roel van den Bosch maakt deel uit van het kernteam Movinnio (2.0). Dit is een platform voor alle deskundigen op het gebied van mobiliteit die de waarde inzien van innovatief denken en handelen om onze mobiliteit efficiënter en duurzamer te maken. Movinnio (2.0) is een vervolg op de voormalige Stichting Movinnio. Deze stichting had het katalyseren van innovaties als doelstelling. Het kernteam Movinnio (2.0) gaat op de ingeslagen weg voort en kiest daarbij voor vraaggericht werken. Binnen het platform kunt u met het kernteam praten en brainstormen over hedendaagse en toekomstige mobiliteitsvraagstukken. Het kernteam kan u helpen met workshops, lezingen en contacten met deskundige partijen over vraagstukken op het gebied van mobiliteit en organisatie.